riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

Fotogalérie
Prejsť na zoznam fotogalériíDMS u starostu

Zástupca náčelníka MsP p. Ing. Pavelčák pri hodnotení minuloročnej spolupráce
Zástupca náčelníka M...
20.01.2011
Spoločné foto
Spoločné foto
20.01.2011
(zľava: pp. veliteľ stanice MsP Šaca Ing. Šolc, riaditeľ OOPZ Šaca JUDr. Mida, starosta MČ Šaca Reštei, veliteľ DMS PaedDr. Galamboš, prednostka MÚ Šaca Bc. Cuperová, referent OVŠV MsP Jabrik, zást. náčelníka MsP Ing. Pavelčák)
(zľava: pp. veliteľ ...
20.01.2011
(c) AUXILIARY Police Slovakia