riaditel
Prezident a iniciátor vzniku Auxiliary Police SlovakiaAuxiliary Police Slovakia

Propagujte aj svoju stránku

TOPlist

Kontakty
Auxiliary Police Slovakia
právna forma: občianske združenie
sídlo: Mládežnícka 8, 04015 Košice - Šaca, Slovenská republika
IČO: 42241782
dátum vzniku: 21.04.2011
Banková spojenie: SK54 0200 0000 0034 0198 3654 , VÚB Banka

prezident Prezident Auxiliary Police Slovakia
PaedDr. Rudolf Galambos
prezident@auxpolice.sk
viceprezident Viceprezident Auxiliary Police Slovakia
JUDr. Štefan Mida
viceprezident1@auxpolice.sk
viceprezident Viceprezident Auxiliary Police Slovakia
Martin Soták
viceprezident2@auxpolice.sk
webmaster Webmaster Auxiliary Police Slovakia
Ing. Stanislav Kica
webmaster@auxpolice.sk
(c) AUXILIARY Police Slovakia